ביטחון

קבלת קהל בתיאום טלפוני

אימון לוחמי אשמחלקת הביטחון ממונה על ביטחון תושבי האזור בשגרה ובחירום תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים השונים (משטרה, מד"א, כיבוי אש).
במסגרת הפעילות אנו מופקדים על:

1. אבטחת מוסדות חינוך (ראה נספח חוזר מנכ"ל).
2. בניין מערך המל"ח בשגרה והפעלתו בחירום (ראה נספח מל"ח).
3. אבטחת אירועי המועצה ומתקניה.

 

במסגרת הפעילות המשותפת פועלים תחת חסותנו גורמי משטרה הנותנים שירותים לתושבי המועצה.

 

יום קהילה משטרה

 

 

 

 

 

פירוט בעלי תפקידים:
קב"ט: עופר איש רם 053-7271584
מייל : ofer@beer-tuvia.org.il
קב"ט מוס"ח מנחם יזרעאל 053-7271581
מייל : menahemiz@beer-tuvia.org.il
עדי זערור, מפקד בסיס הפעלה מתמיד מג"ב- 0506-276207
רס"מ דודו ג'אנו- שוטר קהילתי 050-6274965
עומר ציפמן- סגן מ.ב.ה מתמי"ד מג"ב 052-3954525
שירן אליהו – מש"ק אשכולי צפון 054-4447415
עמי בר – מש"ק אשכול מרכז 050-5067216
עדי בן יהודה – מש"ק אשכול מרכז 050-5076706
ג'ורג שלום- מב"ס אמונים 050-5067337
מאיר לגריסי – מש"ק אשכול מערבי 050-5073640

עפרה ריבן- יו"ר האגודה למען החייל 050-4454411

טלפון 8509874- 08
פקס 8509730- 08
כתובת בניין המועצה האזורית

יום קהילה משטרה