ביטחון

קבלת קהל בתיאום טלפוני

אימון לוחמי אשמחלקת הביטחון ממונה על ביטחון תושבי האזור בשגרה ובחירום תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים השונים (משטרה, מד"א, כיבוי אש).
במסגרת הפעילות אנו מופקדים על:

1. אבטחת מוסדות חינוך (ראה נספח חוזר מנכ"ל).
2. בניין מערך המל"ח בשגרה והפעלתו בחירום (ראה נספח מל"ח).
3. אבטחת אירועי המועצה ומתקניה.

 

במסגרת הפעילות המשותפת פועלים תחת חסותנו גורמי משטרה הנותנים שירותים לתושבי המועצה.

פירוט בעלי תפקידים:

יום קהילה משטרה

קב"ט: עופר איש רם 053-7271584
קב"ט מוס"ח מנחם יזרעאל 053-7271581

פקד ארז לנקרי, מחב"ל באר טוביה 050-6270245

רס"ר עדי
זערור,מפקד בסיס הפעלה מתמיד מג"ב- 050-6276207
רס"מ דודו ג'אנו- שוטר קהילתי 050-6274965
עומר ציפמן- סגן מ.ב.ה מתמי"ד מג"ב 052-3954525
עפרה ריבן- יו"ר האגודה למען החייל 050-4454411

טלפון 8509842- 08
פקס 8509730- 08
כתובת בניין המועצה האזורית

יום קהילה משטרה