דיגומי מים

דיגומי מים

 בישובים ובאזורי תעשייה בכפוף לתוכנית שנתית של משרד הבריאות.

שנת 2017:

שנת 2018: