הודעה לסטודנטים בדבר האפשרות להגשת בקשה למלגה לשנת הלימודים תשע"ז