ארכיון חדשות

מניעת מטרד זבובים

03.07.2017 08:05

מצ"ב פניית מנהלת מחלקת איכות הסביבה ורישוי עסקים לחקלאים ובעלי משקים לגידול בעלי חיים עם הנחיות לטיפול במטרד הזבובים.

לפרטים נוספים