ארכיון חדשות

25.12.2016 16:08: אכיפה סביבתית וחניה כנגד החוק

לאחרונה החלה המועצה באכיפה כנגד חניה בניגוד לחוק וכן אכיפה סביבתית בכל רחבי המועצה. אנא הקפידו על שמירה על הסביבה ועל חניה כחוק אחרת תהיו צפויים לקנסות.