ארכיון חדשות

21.05.2017 17:04: פניה לבעלי יקבים משפחתיים

בעלי יקבים משפחתיים הנדון: מתווה להתארגנות להוצאת רישיון יצרן / עסק למשק המשפחתי במסגרת חוק המזון, עובר הפיקוח על האלכוהול ממשרד הכלכלה למשרד הבריאות. בהתאם לחוק החדש, החל מתאריך ה-1.6.2017, לא יהיה ניתן למכור מוצרי יין ואלכוהול המיוצרים בישראל ,ללא אישורים ממשרד הבריאות. יצרנים מקומיים ידרשו להציג רישיון ייצור ויבואנים אישורי יבוא לצורכי עקיבות. משרד החקלאות ומשרד הבריאות מקדמים מתווה ,שיאפשר ליקבים הפועלים במרחב הכפרי ,זמן להתארגנות שבסיומו יקבים ידרשו להיות בעלי רישיון עסק/ייצור מאת משרד הבריאות כתנאי להמשך פעילותם. משרד החקלאות מחוז השפלה וההר יקיים ביום ד' 24.5.2017 בשעה 17:00 כנס בכפר אוריה , ביקב קדמא , בנושא מתווה להתארגנות להוצאת רישיון יצרן / עסק . יקבים המעוניינים להיכנס למתווה, נדרשים למלא את השאלון המצ"ב. יודגש ,כי יקבים שלא יקבלו אישור כניסה למתווה עד לתאריך 1.9.17, לא יוכלו ליהנות מההסדר זה ( פירוט של שלבי ההסדר מפורטים במסמך המצורף ). השתתפותכם חשובה ! בכבוד רב שאולקר צפניה מנהל המחוז