ארכיון חדשות

24.01.2018 09:38: הודעה לחקלאים

לחקלאים שלום! שימו לב! הקצאת המים לחקלאים בעלי מספר צרכן ברשות המים לשנת 2018 זהה לצריכה בשנת 2016. למבקשים תוספת יש לפנות במכתב הסבר הכולל מס' צרכן ומס' טלפון לאבי שוורץ, לדוא"ל avis@moag.gov.il או לפקס 153506241216 מחוז השפלה.