ועדה דתית

יו"ר בנצי ימר
מני מעודי
דני בוקובזה
חזי בכר
שלמה כהן
צפי מלר