ועדה להגנת הסביבה

יו"ר שלמה שמאי
אלכס גולדפרב
בנצי ימר
מרדכי פיינברג
עדי נאמן
יוסי ברוך
עדנה נווה
נציג ציבור
נציג ציבור