ועדה להקצאת קרקעות ומבנים

שאול פלקוביץ
דרור איוניר
צופי צור
עו"ד הדר מימון
עדנה נווה