ועדת ביטחון

יו"ר תומר זולר
מרדכי פיינברג
מני מעודי
מימי קושמרו
שלמה כהן
דני בוקובזה
אלכס גולדפרב