ועדת הנחות

יו"ר שלמה שמאי
יוסי ברוך
צופי צור
אורלי אהרון
עו"ד הדר מימון