ועדת חריגים להיטלים

יו"ר שלמה שמאי
אפרים ברנס
בנצי ימר
צופי צור
עו"ד הדר מימון