ועדת מכרזים

יו"ר אפרים ברנס
מ"מ בנצי ימר
גדי שלו
יזהר בר-נס
מוטי ארבל
עדי נאמן
מני מעודי
מרדכי פיינברג
אלכס גולדפרב