ועדת ערר לענייני ארנונה

יו"ר עו"ד עמיחי וינברגר
עו"ד ארי שלם
זאב דורון
 

 החלטות ועדת ערר