ועדת רכש ובלאי

קובי אביבי
צופי צור
עו"ד הדר מימון