ועדת שמות למקומות ציבוריים

יו"ר דרור שור
אהרון אדרת
שלמה שמאי