ועדת תחבורה, תנועה, רשות תמרור, בטיחות וגיהות

יו"ר יזהר בר-נס
קובי אביבי
שאול פלקוביץ'
מיכה אוזן
מהנדס תנועה
קצין משטרה
פרחיה יוסף
איגור גיט