ועדת תמיכות

יו"ר דרור שור
שלמה שמאי
צופי צור
עו"ד הדר מימון
יוסי ברוך