מכרזים של כח אדם

 

טפסי הגשת מועמדות למשרה
מועצה אזורית באר טוביה
טפסי הגשת מועמדות למשרה
חברת המושבים בדרום
טפסי הגשת מועמדות למשרה
העמותה לחינוך ולתרבות
טפסי הגשת מועמדות למשרה
העמותה לחינוך ולתרבות – מורים
טפסי הגשת מועמדות למשרה
מועצה אזורית באר טוביה – מורים
טפסי הגשת מועמדות – העמותה לספורט

לוח משרות

הגוף המפרסם מס' המשרה שם המשרה ת. סגירה הערות
חברת המושבים 39/2017 רופא וטרינר לשירותים הוטרינרים 4.5.2017
חברת המושבים 38/2017 רופא וטרינר למפעלים 4.5.2017
עמותה לחינוך 36/2017  2 משרות אבות בית לבית ספר מבואות ולתיכון באר טוביה 30.4.2017
מועצה אזורית באר טוביה 35/2017 בודק/ת תוכניות ומפקח/ת תכנון ובניה 4.5.2017
מועצה אזורית באר טוביה 34/2017 עו"ס קהילה  30.4.2017
מועצה אזורית באר טוביה 28/2017 עו"ס מלווה צעירים וצעירות בסיכון 30.4.2017
מועצה אזורית באר טוביה 30/2017 עו"ס משפחה – עוס" מרחבי כללי 30.4.2017
מועצה אזורית באר טוביה 31/2017 עו"ס רכז מתנדבים ברשות המקומית  30.4.2017
מועצה אזורית באר טוביה 32/2017 עו"ס מרכז ועדות החלטה 30.4.2017
עמותה לחינוך 33/2017 שחקית 30.4.2017
חברת המושבים רופא וטרינר למפעלים 21.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה 24/2017 תברואן 21.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה 12/2017 מנהל/ת מחלקת תרבות ואירועים 21.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה 21/2017 מנמר מנהל מערכות מידע ראשי 21.3.2017
עמותה לחינוך אב בית  21.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה 21/2017 פקח סביבתי 5.3.2017
עמותה לחינוך 20/2017 אב בית לבית ספר רגבים 5.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה 14/2017 קצין ביקור סדיר 5.3.2017
עמותה לחינוך מזכירה לתיכון באר טוביה 5.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה 14/2017 קצין ביקור סדיר 5.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה 19/2017 בודק תוכניות 26.2.2017
מועצה אזורית באר טוביה 16/2017 מידען תכנוני 26.2.2017
מועצה אזורית באר טוביה 15/2017 תברואן 26.2.2017
מועצה אזורית באר טוביה 14/2017 קצין ביקור סדיר 26.2.2017
העמותה לחינוך 10/2017 רכז תנועת בני המושבים 31.1.17
 העמותה לחינוך רכז נוער וקהילה לישובים תימורים ובאר טוביה  31.1.17
 העמותה לחינוך 4/2017  אב בית לתיכון האזורי באר טוביה  31.1.17
העמותה לחינוך 3/2017 מזכירה לתיכון האזורי באר טוביה 31.1.17
מועצה אזורית באר טוביה 46/2016 מנהלן/ית לבית ספר תיכון באר טוביה 31.12.16
מועצה אזורית באר טוביה 113/2016 מפקח תכנון ובניה 21.12.16
העמותה לחינוך ולתרבות 111/2016 עובד שפ"מ / חדר חם 21.12.16
המועצה האזורית באר טוביה 110/2016 תפקיד בודק תוכניות 21.12.16
העמותה לחינוך 108/2016 נהג/ת אוטובוס 21.12.16
מועצה אזורית באר טוביה 105/2016 הממונה על גבייה והיטלים 21.12.16
חברת המושבים בדרום בע"מ 96/2016 רופא וטרינר 100% משרה 17.11.2016 הארכה
 חברת המושבים בדרום בע"מ 104/2016  שתי משרות 50% משרת וטרינר  17.11.2016
 העמותה לחינוך ולתרבות 103/2016 רכז/תנוער וקהילה לישובים: בית עזרא, תימורים.
שדה עוזיה. ערוגות. בסיס חצור 
 17.11.2016
 העמותה לחינוך ולתרבות 101/2016 מדריך/ה למועדונית בית עזרא  17.11.2016  הארכה
 מועצה אזורית באר טוביה 100/2016 מידען תכנוני  17.11.2016  הארכה
 מועצה אזורית באר טוביה 98/2016 תברואן   17.11.2016  הארכה
 חברת המושבים בדרום בע"מ 92/2016 מנהל אחזקת מוסדות חינוך במחלקת ההנדסה  17.11.2016  הארכה
 העמותה לחינוך ולתרבות 86/2016 אב בית לבית ספר רגבים 50 אחוז משרה  17.11.2016  הארכה
 העמותה לחינוך ולתרבות 82/2016 רכז/ת תנועת בני המושבים  17.11.2016  הארכה
 מועצה אזורית באר טוביה 75/2016 מנהל ת תפעול לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה  17.11.2016  הארכה

משרות ישנות

 • 971 – מנהל.ת יחידה-תחום-מדור נוער וקהילה
 • 972 – רכז.ת מועדון ותיקים באמונים
 • 973 – מאמנים – שופטים – שחקנים
 • 974 – רכז.ת נוער וקהילה למושב חצב
 • 975 – מזכיר.ה לבית ספר נופים
 • 976 – מנהל תחום תכנון וקרקעות במרכז המועצות האזוריות
 • 978 – מכרז רכז-ת למועדוני ותיקים
 • 979 – מכרז לתפקיד סגן-ית מנהל-ת מחלקת החינוך
 • 980 – מכרז לתפקיד תובע-ת עירוני-ת
 • 981 – רופא וטרינר
 • 982 – רכז-ת נוער וקהילה למושבים
 • 983 – סייעות בעמותה לחינוך ותרבות
 • 984 – עובד-ת סוציאלית קהילתית
 • 985 – מאמנים, מדריכים, שחקנים, שופטים לעמותת הספורט
 • 986 – מדריך-ה ענף ספורט השחייה
 • 987 – מכרז עובד סוציאלי קהילתי
 • 988 – מכרז חשב שכר
 • 989 – מזכיר-ה לוועדה לתכנון ובנייה
 • 990 – לוכדי-ות כלבים
 • 991 – מפקח תכנון ובנייה
 • 992 – מכרז מפקח-ת תכנון ובנייה
 • 993 – מדריך-ה למועדונית מתבגרים
 • 994 – מדריך מאתר בישובים ובבתי ספר
 • 995 – מורה תוכנית מעברים
 • 996 – עובד-ת סוציאלי-ת קהילתי-ת
 • 997 – רכז גרעין דרור
 • 998 – רכז נוער וקהילה למושבים
 • 999 – רכז-ת מועדונית מעברים

מכרזים של כח אדם – ארכיון