לוח אירועים

כנס הנהגות המושבים

לכבוד
ראשי המועצות
יו"ר הועדים
מזכיר/ מרכז משק
חברי ועדים
פעילים ובעלי תפקידים במושבים, במועצות האזוריות והארגונים
שלום רב,


הנדון: הכנס השנתי "הנהגות במושבים"


כנס הנהגות המושבים הוא כנס מקצועי העוסק בכל סוגיות הליבה של המושבים והמרחב הכפרי בכלל.
- חקלאות
- קרקעות
- נוער
- חברה וקהילה
- פ.ל.ח
- תיירות כפרית וחקלאית
השנה אנחנו חוזרים לקיים את הכנס בים המלח
בתאריכים 10-12.03.2019 ימים ראשון עד שלישי
תוכנית מפורטת תשלח בהמשך.
בבקשה שריינו את התאריך ביומן.
פרטים נוספים אצל ורדה 03-6086307

ב ב ר כ ה,
מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

תחילת אירוע: 00:00 10.03.2019  |  סיום: 00:00 12.03.2019
מיקום: ים המלח