פרס החינוך

מחלקת חינוך

 מועצה אזורית באר טוביה זכתה בפרס החינוך הארצי לרשויות מקומיות לשנת 2016 בטקס מכובד בהשתתפות שר החינוך, חה"כ נפתלי בנט, מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב ומכובדים רבים נוספים, קיבלה אמש המועצה האזורית באר טוביה את פרס החינוך היישובי לשנת 2016.

המועצה הוכרזה כאחת מ-5 הרשויות המקומיות בישראל, שזכו בפרס החינוך לשנת 2016.

המועצה זכתה בפרס החינוך על הישגיה והשקעתה בתחום החינוך תוך בנייה וביצוע של תהליכים חינוכיים ייחודיים וחדשניים. המועצה זכתה גם בפרס כספי בסך של 100,000 ₪ שיושקע במיזם חינוכי בתחומה.

שר החינוך נפתלי בנט בירך את הרשויות הזוכות ואמר: "רשות שמניחה במרכז סדרי העדיפויות את החינוך מבטיחה את עתיד ילדיה. המשימה הלאומית החשובה ביותר שיש לנו היא חינוך, ושיתוף הפעולה בינינו יבטיח את העמידה במשימה. תודה לכם, ראשי רשויות, מורות, מורים, הורים, אנשי חינוך ותלמידים, על ההשקעה, על הרצון, ועל החינוך המצוין״.

 

הפרס ניתן על עמידה בשישה מתוך הקריטריונים הבאים:

אחריותיות – מידת המעורבות והתמיכה האישית של ראש הרשות ושל מינהל החינוך היישובי במערכת החינוך.

קידום למידה, הוראה ודרכי הערכה, המותאמות למאה ה-21 ומובילה להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות.

ביצוע יוזמות רשותיות לקידום החינוך המדעי, טכנולוגי ומקצועי בדגש על המתמטיקה.

יוזמות ותכניות רשותיות לקידום מעורבות אישית וחברתית.

טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום סובלנות והכלת אחר. (בהתייחס לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים/ מגוונים: עולים, ילדים ונוער בסיכון, מחוננים וחינוך מיוחד)

קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין מגוון מסגרות החינוך.

קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים.

חיזוק המנהיגות החינוכית ופיתוח ההון האנושי ובמרכזם המורים.

טיפוח מעורבות הורים ושותפויות לקידום מערכת החינוך.

 ועדת פרס החינוך היישובי, בראשות המשנה למנכ"לית המשרד גילה נגר, סיירה במהלך השנה במערכות החינוך השונות, ובכללן היישובים הזוכים, והתרשמה מהעשייה ומהתרומה הערכית-החינוכית הרחבה של ראשי היישובים והמנהיגות החינוכית המקומית.

הרשויות הזוכות הצטיינו בפעילויות ייחודיות: יוזמות ותכניות רשותיות לקידום מעורבות אישית וחברתית, טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום סובלנות והכלת האחר. קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין מגוון מסגרות החינוך.

כמו כן, הרשויות הללו פעלו לקידום  חינוך איכותי בגילאים הצעירים, קידום החינוך המדעי, טכנולוגי ומקצועי בדגש על מתמטיקה, וקידום למידה, הוראה ודרכי הערכה להובלה להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות.

ראש המועצה, דרור שור: "מדובר בהישג אדיר! המועצה שלנו הפכה לשם דבר בתחום החינוך, ולא בכדי. אנו משקיעים משאבים אדירים בכל המסגרות החינוכיות על מנת למצות את הפוטנציאל הטבוע בילדינו ואני שמח שזכינו להכרה גם משר החינוך, נפתלי בנט, ואנשי משרדו. אנו נוקטים בתפישה כוללנית שבה החינוך הבלתי פורמלי לא פחות חשוב מהחינוך הפורמלי, אנו מציבים את התלמיד במרכז ולא לחינם אנחנו ניצבים במקום הראשון מבחינת ההשקעה בכל תלמיד. בנוסף, אנו ממשיכים ביישומה של תכנית האב לחינוך אשר נבנתה יחד, בשיתוף הציבור, ואנו רואים בה מגדלור, ופועלים לאורה. אני רוצה להודות לאנשי החינוך המדהימים במועצה שעושים ימים ולילות למען בני הנוער שלנו, למורים הנפלאים וכמובן, לתלמידים ולמשפחותיהם על העבודה הנפלאה וההשקעה שהציבה אותנו בין הרשויות המובילות בישראל בתחום החינוך".

הרשויות הזוכות נדרשו לעמוד במספר קריטריונים שנקבעו מראש ובין היתר, מעורבות ותמיכה של ראש הרשות ושל מינהל החינוך במערכת החינוך, הוראה ודרכי הערכה המותאמות למאה ה-21 ומובילות להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות, ביצוע יוזמות לקידום החינוך המדעי, טכנולוגי ומקצועי, בדגש על המתמטיקה, קידום מעורבות אישית וחברתית, קידום סובלנות והכלת האחר בהתייחס לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב כל שעות היממה ובין מגוון מסגרות החינוך, חיזוק המנהיגות החינוכית, פיתוח ההון האנושי וטיפוח מעורבות הורים לקידום מערכת החינוך.

במערכת החינוך במועצה האזורית באר טוביה לומדים 5,707 תלמידים, בני כל הגילאים, במגוון מוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים. המועצה מנהיגה מדיניות של השקעה ענפה בתקציבי החינוך ובשנת 2015 תקציב החינוך היווה 45.8% מסך תקציב כל הרשות.

בשנים האחרונות אחוז הזכאים לבגרות במוסדות החינוך במועצה עולה בהדרגה ונכון לשנת תשע"ה אחוז הזכאים לבגרות במועצה מהתלמידים שמתגוררים בה עומד על 75%.

אחוזי הנשירה במוסדות החינוך במועצה מכלל התלמידים הגרים ברשות עמדו בשנת הלימודים תשע"ה על 0.6%, לעומת הממוצע הארצי שעמד באותה השנה על 1.46%.

המועצה זכתה בתעודת הוקרה גם על אחוזי הגיוס הגבוהים בקרב בוגריה, כאשר בנות המועצה מככבות במקום הראשון בארץ ובני המועצה במקום העשירי .