מזכיר המועצה

שם: יעקב אביבי
תחומי עיסוק ואחריות של מזכיר המועצה:

  • השתתפות בישיבות המועצה והוועדות
  • ריכוז ועדות המועצה
  • מעקב אחרי ביצוע החלטות ראש המועצה, המועצה והוועדות
  • מנגנון וכח אדם
  • שירותי דת
  • תיאום בין הנהלת המועצה למחלקותיה
  • קשר עם נציגי המליאה
  • נציב פניות הציבור
  • הממונה על חופש המידע

טלפון: 08-8509706
פקס: 08-8509705
טלפון נייד: 0505388186
דואר אלקטרוני Koby_r@beer-tuvia.org.il

ועדת תמיכות

חוקי עזר