מכרזים כלליים

מס' מכרז/פנייה

שם המכרז/פנייה

מועד אחרון להגשת הצעות

מועד אחרון לשאלות הבהרה

תאריך סיור מציעים

 עלות רכישה

הערות

28/2017 מרכז ספורט ופנאי ערוגות 04/05/2017 שעה 15:00   19/04/2017 בשעה 15:30סיור חובה 500 ש"ח  
26/2017 בניית גן ילדים דו כיתתי במושב כפר אחים 20/4/2017 שעה 15:00 4/4/2017 בשעה 15:00 לפקס 08-8509744 30/3/2017 בשעה 12:00 סיור חובה 500 ש"ח פרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט  08-8509759
25/2017 בניית גן ילדים במושב באר טוביה 20/4/2017 שעה 15:00 4/4/2017 בשעה 15:00 לפקס    08-8509744 30/3/2017 בשעה 12:00  סיור חובה 500 ש"ח פרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט 08-8509759
2/2017 בניית גן ילדים במושב חצב 20/4/2017 שעה15:00 4/4/2017 בשעה 15:00 לפקס 08-8509744 30/3/2017 בשעה12:00 סיור חובה 500 ש"ח פרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט 08-8509759
24/2017 ביצוע עבודות גינון וניקיון כללי 30/3/2017 שעה 16:00 הגשת הצעות ידנית בלבד 23/3/2017 שעה 10:00 500 ש"ח איכות הסביבה
1/2017 ביצוע עבודות אחזקה ויזומות למתקני תאורת רחובות 20/2/2017 שעה 15:00 הגשת הצעות ידנית בלבד 5/2/2017 שעה 12:00 2500 ש"ח פרטים  : תכלת  08-8509759
86/2016 אספקת טובין ומתכלין 05/12/2016
שעה 15:00
29.11.16 27.11.16 שעה 11:00 במשרדי מזכיר המועצה 700 ש"ח פרטים: רוית רייטר 08-8509812
42/2016 פניה לקבלת הצעות לקבל ייעוץ משפטי חיצוני קבוע (לחץ כאן) 30/11/2016
שעה 09:30
 20.11.2016 שעה 12:00      
39.2016 ביצוע עבודות לביצוע תחנת שאיבה וקווי סניקה למרכז הספורט המועצתי. 21/09/2016        

 

מכרזים כלליים ארכיון