מכרזים כלליים

מס' מכרז/פנייה

שם המכרז/פנייה

מועד אחרון להגשת הצעות

מועד אחרון לשאלות הבהרה

תאריך סיור מציעים

 עלות רכישה

הערות

9/18 מכרז 9.2018 כלי רכב
פרסום מכרז 2 כלי רכב
31/01/2018
שעה 15:00
6/18 מכרז אחזקת רשת מזגנים 25/01/2018
שעה 12:00
הזמנה להציע הצעות למתן שרותי מדידה בנין פנטהאוז 27/12/2017
שעה 15:00
87/2017 מכרז לאספקת שירותי רכיבה טיפולית 12/12/2017
שעה 14:00
77/2017 מתן שירותי סירוס/עיקור חתולי רחוב ללכידה, חיסון נגד כלבת, והחזרתם למקום הלכידה 20/11/2017

9:00-16:00

50/2017 קול קורא להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה 3/09/2017 שעה 12:00 שליחת ההצעות והמסמכים המצורפים חתומים כנדרש לדוא"ל: yehudit.ohana1@gmail.com
47/2017 מכירת אוטובוס באר טוביה 20/7/2017 שעה 15:00 החל מתאריך 5/7/2017 פרטים במחלקת תחבורה מיכה אוזן בטלפון 08-8509814
קול קורא להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים במועצה האזורית באר טוביה ותאגידיה 30/07/2017 שעה 15:00
40/2017 הפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים בישובי המועצה 02/07/2017 שעה 16:00 22/06/2017 שעה  10:00 במחלקת חינוך ( השתתפות חובה) 500 ש"ח פרטים מחלקת חינוך – רות קרטר 08-8509777
33/2017 אספקת והפעלת 2 עגלות קפה בביה"ס התיכון ו- 1 עגלה נוספת בביה"ס באר עמי 02/07/2017 שעה 16:00 22/6/2017 שעה 11:00 (השתתפות חובה) 500 ש"ח פרטים במשרד מזכיר המועצה- קובי אביבי 08-8509706
32/2017 הפעלת צהרונים וקייטנות בבתי הספר 02/07/2017 שעה 16:00 22/06/2017 שעה 12:00 (  השתתפות חובה) 500 ש"ח פרטים מחלקת מדור גנים 08-8509777 תקוה
36/2017 מתן שירותי ייעוץ, פיקוח, בקרה וליווי לועדה המקומית לתכנון ובנייה ולועדת מכרזים במ.א באר טוביה

תיקון סעיף 11.1.3

02/07/17 שעה 14:00 26/6/17
לפקס 08-8509706
לתשומת לב המתעניינים – בחוברת המכרז המילה "לחלופין" נשמטה לפני סע' 11.1.3 ויש להוסיפה.

כל שאר הוראות המכרז יעמדו בתקפם, לרבות מועד אחרון להגשת הצעות

35/2017 ביצוע הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"ח 26/06/17 שעה 15:00 20/06/17 שעה 10:00 במח' התחבורה 500 ש"ח
37/2017 קבלת שירותי הפעלה והחזקה של מרכז ספורט ופנאי ערוגות 26/06/17 שעה 15:00 20/06/17 שעה 14:00 סיור חובה 500 ש"ח
28/2017 מרכז ספורט ופנאי ערוגות 04/05/2017 שעה 15:00 19/04/2017 בשעה 15:30סיור חובה 500 ש"ח
26/2017 בניית גן ילדים דו כיתתי במושב כפר אחים 20/4/2017 שעה 15:00 4/4/2017 בשעה 15:00 לפקס 08-8509744 30/3/2017 בשעה 12:00 סיור חובה 500 ש"ח פרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט  08-8509759
25/2017 בניית גן ילדים במושב באר טוביה 20/4/2017 שעה 15:00 4/4/2017 בשעה 15:00 לפקס    08-8509744 30/3/2017 בשעה 12:00  סיור חובה 500 ש"ח פרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט 08-8509759
2/2017 בניית גן ילדים במושב חצב 20/4/2017 שעה15:00 4/4/2017 בשעה 15:00 לפקס 08-8509744 30/3/2017 בשעה12:00 סיור חובה 500 ש"ח פרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט 08-8509759
24/2017 ביצוע עבודות גינון וניקיון כללי 30/3/2017 שעה 16:00 הגשת הצעות ידנית בלבד 23/3/2017 שעה 10:00 500 ש"ח איכות הסביבה
1/2017 ביצוע עבודות אחזקה ויזומות למתקני תאורת רחובות 20/2/2017 שעה 15:00 הגשת הצעות ידנית בלבד 5/2/2017 שעה 12:00 2500 ש"ח פרטים  : תכלת  08-8509759
86/2016 אספקת טובין ומתכלין 05/12/2016
שעה 15:00
29.11.16 27.11.16 שעה 11:00 במשרדי מזכיר המועצה 700 ש"ח פרטים: רוית רייטר 08-8509812
42/2016 פניה לקבלת הצעות לקבל ייעוץ משפטי חיצוני קבוע (לחץ כאן) 30/11/2016
שעה 09:30
 20.11.2016 שעה 12:00
39.2016 ביצוע עבודות לביצוע תחנת שאיבה וקווי סניקה למרכז הספורט המועצתי. 21/09/2016

מכרזים כלליים ארכיון