מכרזים כללים

מס' מכרז/פנייה


שם המכרז/פנייה


מועד אחרון להגשת הצעות


מועד אחרון לשאלות הבהרה


תאריך סיור מציעים


 עלות רכישה


הערות


104/2018מתן שירותי חינוך והעשרה בתחום המנהיגות13/12/2018
שעה 12:00
12/12/2018
שעה 12:00
102/2018שירותי ניהול ותחזוקה של מתחם מוזיקה בתיכון באר טוביה 19/08/2018
בשעה 15:00
12/08/2018
בשעה 15:00
בתיכון אזורי באר טוביה - מבנה שרון
500 ₪
100/2018מכרז לשירותי הסעות תלמידים 25/07/2018
שעה: 15:00
18/07/2018
שעה:09:00
500 ₪
100/2018מכרז לשירותי הסעות תלמידים - עדכון
מסמך הבהרות - לביצוע הסעות תלמידים
טבלת מלווים נדרשים
25/07/2018
שעה: 15:00
18/07/2018
שעה : 9:00
500 ₪
32/2018קול קורא נוסף להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת 2019-201822/07/2018
שעה : 12:00
לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאי אלפסי בדואר אלקטרוני לכתובת
maya@40.ctc-app.com
או בטל:
.0523860380
31/2018קול קורא נוסף להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת 2019-201820/06/2018
שעה 12:00
לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאי אלפסי בדואר אלקטרוני לכתובת
maya@40.ctc-app.com
או בטל:
.0523860380
30/2018קול קורא להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת 2019-201830/05/2018 שעה 12:00לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאי אלפסי בדואר אלקטרוני לכתובת
maya@40.ctc-app.com
או בטל:
.0523860380
25/2018קהילה תומכת24/05/2018

שעה 15:00
17/05/2018

15:00
 200 ₪ 
18/2018דיגום שפכי תעשיה וביצוע בדיקות מעבדה ע"פ תכנית דיגום שנתית במטשי"ם ומאגרי קולחים של המועצה 24/05/2018 שעה 15:0015/05/18 שעה 12:00 500 ₪ 
16/2018 קליטת פסולת בנייה וקליטת פסולת יבשה24/05/2018 שעה 15:0015/05/18 שעה 12:00 3,000 ₪ 
15/2018ביצוע הסעות תלמידים לחוגי ספורט ברחבי המועצה ולמשחקי חוץ30/04/2018

שעה 15:00
16/04/2018

שעה 9:00
 500 ₪ 
12/2018 אספקה התקנה ואחזקת מערכות טמ"ס

פירוט מכרז חלק 1


פירוט מכרז חלק 2

26/4/2018

שעה: 15:00
24/4/2018

שעה :12:00
15/4/2018

10:00
500 ₪ 
09/2018מכרז 9.2018 כלי רכב
פרסום מכרז 2 כלי רכב
30/01/2018

שעה 15:00
    
07/2018מכרז 07.2018 הקמת מועדון במושב ערוגות27/02/2018

שעה 15:00
 21/02/2018

שעה: 12:00
15/02/2018

שעה: 12:00
 500 ₪פרטים נוספים במחלקת הנדה ותשתיות

בטל': 08-8509759
06/2018מכרז אחזקת רשת מזגנים25/01/2018

שעה 12:00
    
 הזמנה להציע הצעות למתן שרותי מדידה בנין פנטהאוז27/12/2017

שעה 15:00
    
87/2017מכרז לאספקת שירותי רכיבה טיפולית12/12/2017

שעה 14:00
    
77/2017מתן שירותי סירוס/עיקור חתולי רחוב ללכידה, חיסון נגד כלבת, והחזרתם למקום הלכידה20/11/2017

9:00-16:00

    
50/2017קול קורא להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה3/09/2017 שעה 12:00   שליחת ההצעות והמסמכים המצורפים חתומים כנדרש לדוא"ל: yehudit.ohana1@gmail.com
47/2017מכירת אוטובוס באר טוביה20/7/2017 שעה 15:00 החל מתאריך 5/7/2017 פרטים במחלקת תחבורה מיכה אוזן בטלפון 08-8509814
40/2017הפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים בישובי המועצה02/07/2017 שעה 16:0022/06/2017 שעה  10:00 במחלקת חינוך ( השתתפות חובה) 500 ₪פרטים מחלקת חינוך – רות קרטר 08-8509777
33/2017אספקת והפעלת 2 עגלות קפה בביה"ס התיכון ו- 1 עגלה נוספת בביה"ס באר עמי02/07/2017 שעה 16:0022/6/2017 שעה 11:00 (השתתפות חובה) 500 ₪פרטים במשרד מזכיר המועצה- קובי אביבי 08-8509706
32/2017הפעלת צהרונים וקייטנות בבתי הספר02/07/2017 שעה 16:0022/06/2017 שעה 12:00 (  השתתפות חובה) 500 ₪פרטים מחלקת מדור גנים 08-8509777 תקוה
37/2017קבלת שירותי הפעלה והחזקה של מרכז ספורט ופנאי ערוגות26/06/17 שעה 15:00 20/06/17 שעה 14:00 סיור חובה500 ש"ח 
36/2017מתן שירותי ייעוץ, פיקוח, בקרה וליווי לועדה המקומית לתכנון ובנייה ולועדת מכרזים במ.א באר טוביה

תיקון סעיף 11.1.3

02/07/17 שעה 14:0026/6/17

לפקס 08-8509706
  לתשומת לב המתעניינים – בחוברת המכרז המילה "לחלופין" נשמטה לפני סע' 11.1.3 ויש להוסיפה.

כל שאר הוראות המכרז יעמדו בתקפם, לרבות מועד אחרון להגשת הצעות

35/2017ביצוע הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"ח26/06/17 שעה 15:00 20/06/17 שעה 10:00 במח' התחבורה500 ₪ 
28/2017מרכז ספורט ופנאי ערוגות04/05/2017 שעה 15:00 19/04/2017 בשעה 15:30סיור חובה500 ש"ח 
26/2017בניית גן ילדים דו כיתתי במושב כפר אחים20/4/2017 שעה 15:004/4/2017 בשעה 15:00 לפקס 08-850974430/3/2017 בשעה 12:00 סיור חובה500 ש"חפרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט  08-8509759
24/2017ביצוע עבודות גינון וניקיון כללי30/3/2017 שעה 16:00הגשת הצעות ידנית בלבד23/3/2017 שעה 10:00500 ש"חאיכות הסביבה
25/2017בניית גן ילדים במושב באר טוביה20/4/2017 שעה 15:004/4/2017 בשעה 15:00 לפקס    08-850974430/3/2017 בשעה 12:00  סיור חובה500 ש"חפרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט 08-8509759
02/2017בניית גן ילדים במושב חצב20/4/2017 שעות 15:004/4/2017 בשעה 15:00 לפקס 08-850974430/3/2017 בשעה12:00 סיור חובה500 ש"חפרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט 08-8509759
1/2017ביצוע עבודות אחזקה ויזומות למתקני תאורת רחובות20/2/2017 שעה 15:00הגשת הצעות ידנית בלבד5/2/2017 שעה 12:002500 ₪פרטים  : תכלת  08-8509759
  קול קורא להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים במועצה האזורית באר טוביה ותאגידיה     
86/2016אספקת טובין ומתכלין05/12/2016

שעה 15:00
29.11.1627.11.16 שעה 11:00 במשרדי מזכיר המועצה700 ₪פרטים: רוית רייטר 08-8509812
42/2016פניה לקבלת הצעות לקבל ייעוץ משפטי חיצוני קבוע (לחץ כאן)30/11/2016

שעה 09:30
 20.11.2016 שעה 12:00   
39/2016ביצוע עבודות לביצוע תחנת שאיבה וקווי סניקה למרכז הספורט המועצתי.21/09/2016