מכרזים של כח אדם

למכרזים כלליים לחץ כאן

טפסי הגשת מועמדות למשרה מועצה אזורית באר טוביה  טפסי הגשת מועמדות למשרה חברת המושבים בדרום טפסי הגשת מועמדות למשרה עמותה לחינוך ותרבות נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות 
טפסי הגשת מועמדות למשרה העמותה לחינוך ולתרבות – מורים טפסי הגשת מועמדות למשרה מועצה אזורית באר טוביה – מורים טפסי הגשת מועמדות למשרה עמותת הספורט

לוח משרות 2018

הגוף המפרסםמס’ המשרהשם המשרהת. סגירההערות
מועצה אזורית באר טוביה11/2018מנהל אגף ארגון, מינהל ומשאבי אנוש
05.12.2018
העמותה לחינוךמתאם פעילויות בחינוך המשלים בבתי ספר יסודיים01.03.2018
העמותה לחינוךדרושים משגיח/ה לבחינות פנימיות לטובת התאמות27.02.2018
המועצה האזורית באר טוביה10/2018עו”ס קהילתי צח”י / צח”ש14.02.2018
עמותת הספורט06/2018מפעיל/ת בריכה לבריכה בערוגות07.02.2018
עמותת הספורט05/2018מדריך/ת שחייה לבריכת ערוגות07.02.2018
עמותת הספורט04/2018פקיד/ת שיווק וקבלה לבריכת ערוגות07.02.2018
עמותת הספורט03/2018מציל/ה לבריכת ערוגות07.02.2018
עמותת הספורט02/2018מדריך/ה חדר כושר לבריכת ערוגות07.02.2018
עמותת הספורט01/2018מטפל/ת בהידרוטרפיה לבריכת ערוגות07.02.2018
המועצה האזורית באר טוביה64/2017מנהל/ת מדור החינוך הקדם יסודי- הארכה23.01.2018
המועצה האזורית באר טוביה64/2017מנהל/ת מדור החינוך הקדם יסודי15.01.2018
חברת המושבים בדרום90/2017רופא וטרינר 2.5 משרות12.01.2018

 

משרות ישנות

הגוף המפרסםמס’ המשרהשם המשרהת. סגירההערות
העמותה לחינוך73/2017רכז/ת נוער וקהילה ליישובי המועצה 5 משרות30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך66/2017קלינאי/ת תקשורת30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך33/2017שחק/ית בפרויקט ראשית30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך61/2017מזכיר/ה לבית הספר מבואות30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך51/2017עוס מדריך/ה מאתר/ת30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך59/2017מדריך/ה למועדונית בבית עזרא30.12.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה44/2017פסיכולוג/ית מדריך/ה30.12.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה54/2017פקח/ית סביבתי30.12.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה43/2017פסיכולוג/ית בשירות הפסיכולוגי החינוכי 30.12.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביהמנכ”ל/ית מועצה21.12.2017
המועצה האזורית באר טוביה81/2017עו”ס קהילתי- צח”י/ צח”ש30.11.2017
העמותה לחינוך78/2017רכז רשותי לצהרוני ניצנים, צהרוני גנים, קייטנות, וכו’30.11.2017
המועצה האזורית באר טוביה31/2017עוס רכזת מתנדבים 26.11.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה50/2017עוס מועדונית מתבגרים ויחידת איתור 26.11.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה44/2017פסיכולוג מדריך 26.11.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה43/2017פסיכולוג בשפח 3 משרות 26.11.2017
המועצה האזורית באר טוביה28/2017עוס מלווה צעירים וצעירות בסיכון 26.11.2017
המועצה האזורית באר טוביה62/2017סגן מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 26.11.2017הארכה
עמותה לחינוך33/2017שחקית26.11.2017
עמותה לחינוך73/2017רכזי נוער וקהילה26.11.2017
עמותה לחינוך71/2017 רכז תנועת בני המושבים 26.11.2017
עמותה לחינוך70/2017רכז גיל תיכון ומפעלים 26.11.2017
עמותה לחינוך59/2017 מדריכה למועדונית בית עזרא26.11.2017
עמותה לחינוך74.2017 מדריך העשרה בבית ספר נופים 26.11.2017
המועצה האזורית באר טוביה28/2017עו”ס מלווה צעירים וצעירות בסיכון 12.11.2017הארכה
עמותה לחינוך76/2017עובד שפ”מ חדר חם12.11.2017
עמותה לחינוך60/2017מזכירה למחלקת תרבות ואירועים12.11.2017
עמותת הספורט57/2017מאמינים/ות כדורסל, שופטים/ות, מדריכים/ות, טניס שולחן, כדורשת, שחקנים/יות כדורסל ורכז ענף הספורט 7.11.2017
העמותה לחינוך68/2017מנכל עמותה לחינוך ותרבות בבאר טוביה19.10.2017
העמותה לחינוך67/2017מדריך/ה לתוכנית טף30.10.2017
העמותה לחינוך66/2017קלינאי/ת תקשורת30.10.2017
העמותה לחינוך65/2017מרפא בעיסוק30.10.2017
המועצה האזורית באר טוביה62/2017סגן מהנדס המועצה 30.10.2017
העמותה לחינוך61/2017מזכירה לבית הספר מבואות30.10.2017
העמותה לחינוך59/2017מדריך/ה מועדונית בבית עזרא16.10.2017
עמותת הספורט56/2017 רכז ענף שחיה16.10.2017
המועצה האזורית באר טוביה54/2017פקח סביבתי16.10.2017
המועצה האזורית באר טוביה52/2017מדריך/ת מע”ש למפעל אופק 3.9.2017
העמותה לחינוך51/2017מדריך/ה מאתר/ת 3.9.2017
העמותה לחינוך50/2017עו”ס מועדנית מתבגרים ויחידת איתור3.9.2017
המועצה האזורית באר טוביה44/2017פסיכולוג/ית מדריך/ה 3.9.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה43/2017פסיכולוג/ית חינוכי/ת – 3 משרות 3.9.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה31/2017עו”ס רכזת מתנדבים ברשות המקומית 3.9.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה28/2017עו”ס מלווה צעירים וצעירות במצבי סיכון 3.9.2017 הארכה
העמותה לחינוך47/2017רכזי נוער וקהילה ליישובי המועצה – 5 משרות 26.7.2017
מועצה אזורית באר טוביה44/2017פסיכולוג/ית מדריך/ה 26.7.2017
מועצה אזורית באר טוביה43/2017פסיכולוג/ית חינוכי/ת – 3 משרות 26.7.2017
עמותת הספורט42/2017מנהל למרכז הספורט והפנאי בערוגות26.7.2017
עמותת הספורט41/2017מאמני כדורסל שופטים ומדריכי ספורט במגוון תחומים26.7.2017
מועצה אזורית באר טוביה28/2017עו”ס סוציאלי מלווה צעירים וצעירות במצב סיכון26.7.2017
העמותה לחינוך45/2017אבות בית  לתיכון ובית ספר מבואות22.6.2017
העמותה לחינוך43/2017מאגר סייעות למ”מ לגנים ובתי ספר22.6.2017
העמותה לחינוך42/2017רכז/ת נוער לישובי המועצה18.6.2017
העמותה לחינוך40/2017רכז/ת תנועת בני המושבים18.6.2017
העמותה לחינוך37/2017עו”ס קהילתי18.6.2017הארכה
העמותה לחינוך33/2017שחקית18.6.2017הארכה
מועצה אזורית באר טוביה32/2017עו”ס מרכז החלטות ועדה18.6.2017הארכה
מועצה אזורית באר טוביה31/2017עו”ס רכז מתנדבים 18.6.2017הארכה
חברת המושבים39/2017רופא וטרינר לשירותים הוטרינרים4.5.2017
חברת המושבים38/2017רופא וטרינר למפעלים4.5.2017
מועצה אזורית באר טוביה37/2017מנהיג חינוכי – מנהל בית ספר תיכון אזורי באר טוביה24.5.2017
עמותה לחינוך36/2017 2 משרות אבות בית לבית ספר מבואות ולתיכון באר טוביה30.4.2017
מועצה אזורית באר טוביה35/2017בודק/ת תוכניות ומפקח/ת תכנון ובניה4.5.2017
מועצה אזורית באר טוביה34/2017עו”ס קהילה 30.4.2017
מועצה אזורית באר טוביה28/2017עו”ס מלווה צעירים וצעירות בסיכון30.4.2017
מועצה אזורית באר טוביה30/2017עו”ס משפחה – עוס” מרחבי כללי30.4.2017
מועצה אזורית באר טוביה31/2017עו”ס רכז מתנדבים ברשות המקומית 30.4.2017
מועצה אזורית באר טוביה32/2017עו”ס מרכז ועדות החלטה30.4.2017
עמותה לחינוך33/2017שחקית30.4.2017
חברת המושביםרופא וטרינר למפעלים21.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה24/2017תברואן21.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה12/2017מנהל/ת מחלקת תרבות ואירועים21.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה21/2017מנמר מנהל מערכות מידע ראשי21.3.2017
עמותה לחינוךאב בית 21.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה21/2017פקח סביבתי5.3.2017
עמותה לחינוך20/2017אב בית לבית ספר רגבים5.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה14/2017קצין ביקור סדיר5.3.2017
עמותה לחינוךמזכירה לתיכון באר טוביה5.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה14/2017קצין ביקור סדיר5.3.2017
מועצה אזורית באר טוביה19/2017בודק תוכניות26.2.2017
מועצה אזורית באר טוביה16/2017מידען תכנוני26.2.2017
מועצה אזורית באר טוביה15/2017תברואן26.2.2017
מועצה אזורית באר טוביה14/2017קצין ביקור סדיר26.2.2017
העמותה לחינוך10/2017רכז תנועת בני המושבים31.1.17
 העמותה לחינוךרכז נוער וקהילה לישובים תימורים ובאר טוביה 31.1.17
 העמותה לחינוך4/2017 אב בית לתיכון האזורי באר טוביה 31.1.17
העמותה לחינוך3/2017מזכירה לתיכון האזורי באר טוביה31.1.17
מועצה אזורית באר טוביה46/2016מנהלן/ית לבית ספר תיכון באר טוביה31.12.16
מועצה אזורית באר טוביה113/2016מפקח תכנון ובניה21.12.16
העמותה לחינוך ולתרבות111/2016עובד שפ”מ / חדר חם21.12.16
המועצה האזורית באר טוביה110/2016תפקיד בודק תוכניות21.12.16
העמותה לחינוך108/2016נהג/ת אוטובוס21.12.16
מועצה אזורית באר טוביה105/2016הממונה על גבייה והיטלים21.12.16
חברת המושבים בדרום בע”מ96/2016רופא וטרינר 100% משרה17.11.2016הארכה
 חברת המושבים בדרום בע”מ104/2016 שתי משרות 50% משרת וטרינר 17.11.2016
 העמותה לחינוך ולתרבות103/2016רכז/תנוער וקהילה לישובים: בית עזרא, תימורים.

שדה עוזיה. ערוגות. בסיס חצור 
 17.11.2016
 העמותה לחינוך ולתרבות101/2016מדריך/ה למועדונית בית עזרא 17.11.2016 הארכה
 מועצה אזורית באר טוביה100/2016מידען תכנוני 17.11.2016 הארכה
 מועצה אזורית באר טוביה98/2016תברואן  17.11.2016 הארכה
 חברת המושבים בדרום בע”מ92/2016מנהל אחזקת מוסדות חינוך במחלקת ההנדסה 17.11.2016 הארכה
 העמותה לחינוך ולתרבות86/2016אב בית לבית ספר רגבים 50 אחוז משרה 17.11.2016 הארכה
 העמותה לחינוך ולתרבות82/2016רכז/ת תנועת בני המושבים 17.11.2016 הארכה
 מועצה אזורית באר טוביה75/2016מנהל ת תפעול לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 17.11.2016 הארכה