מליאת ועדת בניין עיר

יו"ר דרור שור
שלמה שמאי
אהרון אדרת
אלכס גולדפרב
יזהר בר-נס
אורי נפטצ'י
יצחק סלוקי
אפרים ברנס
צפי מלר
שלמה כהן
בנצי ימר
חזי בכר
עדי נאמן
מני מעודי
מימי קושמרו
מרדכי פיינברג
מוטי ארבל
גדי שלו
משה כהן
תומר זולר
זהבי בן צבי
דני בוקובזה
יוסי ברוך