ממלא מקום וסגן ראש המועצה

שם : שלמה שמאי
תפקיד: ממלא מקום, סגן ראש המועצה
מנהלת לשכה: רויית רייטר
טלפון: 08-8509812
פקס: 08-8509853
דואר אלקטרוני: shlomi@beer-tuvia.org.il
ravitra@beer-tuvia.org.il

בניין מועצה ירוק יותר עם טרקטור מפה