נהלים וטפסים לתהליך קבלת רישיון עסק

לנוחיותכם, מצ"ב מסמך ובו רשימה מלאה של כל הטפסים והאישורים אותם יש להגיש בתהליך הנפקת רישיון עסק:

טופס ריכוז נהלים – לחץ כאן להורדה
1 רשם החברות
2 בעלי זכות חתימה
3 ייפוי כוח – נציג בעל העסק + צילום תעודת זהות – ניתן להוריד את הטופס בלחיצה כאן
4 עוסק מורשה
5 שאלון איכות הסביבה – שאלון סביבתי כללי – ניתן להוריד בלחיצה כאן
שאלון תחנות דלק  – ניתן להוריד את השאלון  בלחיצה כאן
6 פרשה טכנית – לבתי מזון (מסעדה, בית קפה, מזנון, בית אוכל, קיוסק פצריה) – ניתן להוריד את הטופס בלחיצה כאן
7 תנאים לרישוי בתי אוכל – ניתן להוריד התנאים בלחיצה כאן
8 תוכנית עסק            עותקים על פי קנה מידה: יש להגיש דיסק או דיסק און קי של  התוכנית המוגשת. תוכנית סביבה: 1:2,500, תוכנית מצבית: 1:250, תוכנית עסק: 1:100 – ניתן להוריד טופס ריכוז נתוני תוכניות לרישוי עסקים בלחיצה כאן
9 חוזה שכירות
10 אישור בעלות נכס
11 אגרה לכל פריט ________
12 תיק יועץ בטיחות – בריכת שחיה, אירוע תחת כיפת השמים, מתנפחים ועפ"י דרישת המחלקה
13 אישור קיום ביטוחים לארועים תחת כיפת השמים – ניתן להוריד את הטופס בלחיצה כאן
14 אישור יועץ נגישות – יש להקפיד מורשה משרד התמ"ת /משרד המשפטים  –
– אישור לעסק קטן – ניתן להוריד את  הטפסים  בלחיצה כאן
– אישור לעסק גדול – ניתן להוריד את הטפסים בלחיצה כאן
15 אישור משרד הבריאות לפתיחת עונת הרחצה בבריכות השחיה, לחץ על הטפסים להורדה – פרטים למשרד הבריאות ו נתונים טכניים בריכה
16 צילום תעודות זהות של בעל העסק והשותפים – צילום צבעוני
17 בקשה לכפל רשיון עסק – ניתן להוריד את הטפסים בלחיצה כאן
18 דרישות למסמכים לניהול עסק לרכב להובלת מזון בקירור – ניתן להוריד את הדרישות למסמכים בלחיצה כאן
19 שאלון מפעל תעשיה להגשה למחלקת בריאות הסביבה, משרד הבריאות – להורדת הטופס לחץ כאן
20 נוהל הפעלה של מתקנים מתנפחים
 21 נגישות לאנשים עם מוגבלות כחלק מרישיון עסק.
22 ריכוז נתוני תוכניות לרישוי עסקים בגרמושקה
23 טופס לסעיפים 8א-ב – רישוי עסקים ונגישות – עסק בבנין ציבורי
24 יפויי כוח
25 רישום פנייה לאגף רישוי עסקים
26 בקשה לחוות דעת בדבר חובת רישוי לעסק
27 הודעה על עזיבה או סגירת עסק
28 מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק או היתר זמני
29 הנחיות לביצוע סקר שפכים והכנת פרשה טכנית
30 הנחיות הווטרינר ההרשותי לפתיחת אטליז
31 נוהל ביצוע בדיקות משנה למוצרים מן החי טרם הכנסתם לתחום העסק
32 תנאים לחנות לממכר מזון בעלי חיים
33 רישוי עסקים ונגישות – דברי הסבר
34 הנחיות ודרישות בנושא מניעת זיהום אוויר ורעש למסעדות ובתי קפה
35 הנחיות משרד הבריאות לקראת רישיון יצרן
36 טופס אישור ביטוח לאוהלים ומתקנים לארועים – לחץ כאן להורדה

טופס הצהרה על אי שינויים בעסק – לחץ כאן

בכל שאלה ניתן לפנות לעדנה נוה / אביבה מסיקה,  בטלפון: 08-8509786

edna@beer-tuvia.org.il       או Sviva@beer-tuvia.org.il

עדנה  נוה

מנהלת מח' רישוי עסקים

ואיכות הסביבה