חינוך

המחלקה אחראית על מערך החינוך המועצתיבעלי תפקידים ופרטי התקשרות

שם תפקיד טלפון אימייל
רות קרטר מנהלת מחלקה מנהלת מחלקה 088509777 hinuch@beer-tuvia.org.il פרטים >>
דורון חנין סגנית מנהלת סגנית מנהלת 088509793 hinuch@beer-tuvia.org.il פרטים >>
אביבה גרשון רכזת גנים וקב"ס רכזת גנים וקב"ס 088509794 ganim@beer-tuvia.org.il פרטים >>
אביבית ארביב מזכירת המחלקה מזכירת המחלקה 088509777 Avivitar@beer-tuvia.org.il פרטים >>
מירי נעים מזכירת גנים/רכזת הסעות לחינוך מיוחד מזכירת גנים/רכזת הסעות לחינוך מיוחד ganim@beer-tuvia.org.il פרטים >>