ספר טלפונים

טלפון נייד אימייל
עופר איש רם 
מנחם יזרעאל 
עומר ציפמן 
רס"מ דודו ג'אנו 
רס"ר עדי זערור 
ליאור מחב"ל  
ג'ורג' שלום  
מאיר לגריסי