פרסומים ומידע – מהאתר הישן

הודעות תכנון ובניה

14 23 22 21 20 17

טפסי הגשת מועמדות

שאלון למועמד למשרה פנויה מועצה -2015 שאלון למשרה פנויה חברת המושבים שאלון למשרה פנויה עמותה לחינוך שאלון משרה פנויה עמותת ספורט

מידע מוניציפאלי

_צו הטלת ארנונה כללית לשנת 2013 14 15 17 19 20 21 22 23 24 20140001 20140001רשות רישוי (1) 20140001רשות רישוי (2) 20140001רשות רישוי (3) 20140001רשות רישוי (4) 20140001רשות רישוי (5) 20140001רשות רישוי (6) 20140001רשות רישוי (7) 20140001רשות רישוי (8) 20140001רשות רישוי (9) 20140001רשות רישוי (10) 20140001רשות רישוי (11) 20140001רשות רישוי (12) 20140001רשות רישוי (13) אגרת ביוב 1983 אישור חריג 2013 משרד הפנים והאוצר בקשה להנחה -נכס ריק-הרוס דוח ניטור הדברות אוקטובר 2015  הוראה לחיוב חשבון – לחברת המושבים הוראה לחיוב חשבון לתשלום מיסים הוראת קבע ארנונה ועדת משנה 20140001 ועדת משנה 20140002 ועדת משנה 20140003 טופס השקיה – לתושב ישיבת רשות רישוי 19 כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה), תשעא-2010 מדריך מאתר בישובים ובבתי ספר מורה תוכנית מעברים מכרז חשב שכר וכח אדם מכרז להפעלת מזנונים בתיכון 11.2015 מכרז עובד שפמ חדר חם מכרז תובע עירוני מנהל תפעול לוועדת המקומית לתכנון ולבנייה משנה 04 נוהל משרד הפנים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 25.05.2015 פרוטוקול ועדת משנה 10.05.2015 פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1 מתאריך 16.01.2014 פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2 מתאריך 30.01.2014 פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3 מתאריך 27.02.2014 פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4 מתאריך 27.03.2014 פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5 מתאריך 01.05.2014 פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6 מתאריך 27.05.2014 פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7 מתאריך 25.06.2014 פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8 מתאריך 25.6.2014 פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9 מתאריך 31.7.2014 פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10 מתאריך 28.8.2014 פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11 מתאריך 30.10.2014 פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12 מתאריך 27.11.2014 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 13 מיום 25.12.14 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 14 מיום 29.1.15 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 15 מיום 26 2 15 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 15 מיום 26.02.2015 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 16 מיום 26.03.2015 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 17 מיום 14.05.2015 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 18 מיום 25.06.2015 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 19 מיום 25.06.2015 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 20 מיום 30.07.2015 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 25 מיום 25.2.16 פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המנין מספר 1 מיום 28.05.2015 פרוטוקול מליאת מועצה פרוטוקולים ועדת תמיכות מ-1 עד 10 צו ארנונה 2014 צו ארנונה מועצה 2016 חתום צו הטלת ארנונה 2015 צו הטלת ארנונה כללית לשנת – 2010 צו הטלת ארנונה כללית לשנת – 2011 צו הטלת ארנונה כללית לשנת – 2012 צו הטלת ארנונה כללית לשנת 2013 רכז גרעין דרור רכז נוער וקהילה למושבים שאלון למועמד למשרה פנויה מועצה -2015 שאלון למשרה פנויה חברת המושבים שאלון למשרה פנויה עמותה לחינוך שאלון משרה פנויה עמותת ספורט תבחינים להקצאת מקרקעין באר טוביה 2014 מעודכן תמצית דוחות כספיים לשנת 2014 תקנות התכנון והבנייה עבודות ומבנים הפטורים מהיתר התשעד 2014הודעה לציבור בדבר האפשרות לקבלת תמיכה

מכרזים של כח אדם

971 – מנהל.ת יחידה-תחום-מדור נוער וקהילה 972 – רכז.ת מועדון ותיקים באמונים 973 – מאמנים – שופטים – שחקנים 974 – רכז.ת נוער וקהילה למושב חצב 975 – מזכיר.ה לבית ספר נופים 976 – מנהל תחום תכנון וקרקעות במרכז המועצות האזוריות 978 – מכרז רכז-ת למועדוני ותיקים 979 – מכרז לתפקיד סגן-ית מנהל-ת מחלקת החינוך 980 – מכרז לתפקיד תובע-ת עירוני-ת 981 – רופא וטרינר 982 – רכז-ת נוער וקהילה למושבים 983 – סייעות בעמותה לחינוך ותרבות 984 – עובד-ת סוציאלית קהילתית 985 – מאמנים, מדריכים, שחקנים, שופטים לעמותת הספורט 986 – מדריך-ה ענף ספורט השחייה 987 – מכרז עובד סוציאלי קהילתי 988 – מכרז חשב שכר 989 – מזכיר-ה לוועדה לתכנון ובנייה 990 – לוכדי-ות כלבים 991 – מפקח תכנון ובנייה 992 – מכרז מפקח-ת תכנון ובנייה 993 – מדריך-ה למועדונית מתבגרים 994 – מדריך מאתר בישובים ובבתי ספר 995 – מורה תוכנית מעברים 996 – עובד-ת סוציאלי-ת קהילתי-ת 997 – רכז גרעין דרור 998 – רכז נוער וקהילה למושבים 999 – רכז-ת מועדונית מעברים דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב5-2016 טיאוט יולי טיאוט יוני מכרז 5.2016 – מהנדס.ת הרשות המקומית מכרז 21.2016 אחזקת תאורת רחובות במועצה מכרז 31.2016 ביצוע עבודות אחזקת בדק בית מכרז 35.2016 – רכז.ת נוער וקהילה למושב כפר ורבורג מכרז 37.2016 – עובד.ת סוציאלי.ת לנערות במצוקה מכרז 38.2016 – עובד.ת סוציאלי.ת טיפול באוטיסטים מכרז 40.2016 – מנהיג חינוכי מנהל תיכון י-יב – הארכת מועד מכרז 41.2016 – לביצוע הסעות תלמידים מכרז 43.2016 – פקיד.ת גבייה – אחראי.ת נושא לעניין מים וביוב מכרז 44.2016 – פקיד.ת גבייה – אחראי.ת נושא השגות וערעורים מכרז 45.2016 – אב בית לתיכון באר עמי מכרז 48.2016 – עובד.ת סוציאלי למועדונית מתבגרים ויישוג בקהילה מכרז 49.2016 – מנהל.ת בריכה מכרז 52.2016 – מאמנים שחקים שופטים מכרז 67.2016 מאגר סייעות וממ עפי צורך לגנים ולבתי ספר מכרז 75.2016 הארכה מנהל תפעול לועדה המקומית לתכנון ולבנייה מכרז 85.16 – מתן שרותי יועץ נגישות למועצה ולמוסדותיה מכרז 85.16 י=מתן שרותי יועץ נגישות למועצה ולמוסדותיה מכרז 85.16 מכרז 86.2016 אב בית לבית הספר רגבים 50 אחוז מכרז 87.2016 ספרנית לספריה האזורית באר טוביה מכרז 89.2016 רכזת בגרויות מכרז 90.2016 מנהל אחזקת מוסדות חינוך במחלקת ההנדסה מכרז 91.2016 מנהל מדור גינון למועצה מכרז 93.2016 פסיכולוג חינוכי 50 אחוז משרה מכרז 94.2016 פסיכולוג חינוכי 50 אחוז משרה מכרז 95.2016 חשבת שכר וכח אדם מכרז 96.2016 רופא וטרינר שתי משרות 25 אחוז משרה 100 אחוז משרה מכרז 97.2016 מזכירה למחלקת החינוך מכרז 98.2016 תברואן מכרז 99.2016 מדריכי מוגנות לבתי הספר יד חזון מבואות ותיכון האזורי מכרז 100.2016 מידען תכנוני מכרז 101.2016 מדריכה למועדונית בית עזרא מכרז 752016 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 26 מיום 31.3.16 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 27 מיום 24.5.16 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 28 מיום 24.5.16 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 29 מיום 30.6.16 תמצית דוחות כספיים 2015

מסמכים

1 actor assistants teachers אגרת ביוב 1983 אחזקת כבישים, בניית מקווה, ביצוע עבודות ניקיון עי יעה אספקת מים 1970 ביוב 1994 דברי הסבר למסגרת תקציב 20161 דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ינואר 2016 דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום 12-2015 דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב2-2016 דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים ספטמבר 2015 דוח ניטור הדברות אוקטובר 2015 הדברת מזיקים 1967 הודעה לציבור בדבר אפשרות לקבלת תמיכה 2016 הודעה לציבור בדבר האפשרות לקבלת תמיכה 2014 הודעה לציבור נוהל תמיכות 2014 הוצאת אשפה 1978 הוראה לחיוב חשבון – לחברת המושבים הוראה לחיוב חשבון לתשלום מיסים החזקת בעלי חיים-1978 הסדרת שמירה 1978 העמדת רכב וחנייתו -1997 הצמדה למדד-1997 חברת המושבים- דרוש רכז ישובים חקלאות ופיתוח חוק עזר שפכי תעשיה 1981 חיסונים נגד כלבת – חורף 2015 חיסונים נגד כלבת ביישובי המועצה אביב 2016 טבלת חיסונים בישובי המועצה טופס 1 – בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית – צד אחורי טופס 1 – בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית – צד קדמי טופס 2 – בקשה להנחה מתשלום – צד אחורי טופס 2 – בקשה להנחה מתשלום – צד קדמי טופס 3 – בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית – צד אחורי טופס 3 – בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית – צד קדמי טופס בקשה למלגה תשעד טופס בקשה למלגה תשעה טופס בקשה למלגה תשעו טופס בקשה למלגה תשעו טופס בקשה לקבלת מידע טופס השקיה – לתושב טיאוט אוקטובר טיאוט ינואר טיאוט אפריל טיאוט דצמבר טיאוט מרץ טלפונים 2016 מועצה_Page_1 טלפונים 2016 מועצה_Page_2 טלפונים 2016 מועצה_Page_3 טלפונים 2016 מועצה_Page_4 מגזין מעריב- סיפורה של מור חסון- 24.5.12 מכרז 13 15 – מתן שירותי תרבות מכרז חיצוני לבורנטית מדעים ביולוגיה כימיה לביס תיכון האזורי באר טוביה מכרז חשב שכר וכח אדם מכרז למדריך מוגנות מכרז לעובדי הוראה לבתי ספר יסודיים מכרז לרכז למועדוני ותיקים בישובים מכרז לרכז ענפי הספורט מכרז לתפקיד לוכדי כלבים מכרז לתפקיד מאמנים מדריכים שחקנים שופטים לעמותת הספורט מכרז לתפקיד מזכירה במבואות מכרז לתפקיד נהג אוטובוס מכרז לתפקיד רב מושב ינון אמונים עזריקם מכרז לתפקיד רכז נוער וקהילה למושבים מכרז מספר 18-13 לסלילת כביש עוקף עזריקם והקמת גשר בשטח המועצה האזורית באר טוביה מכרז מספר 914 בנושא בניית גן ילדים במושב בצרון מכרז תובע עירוני ממונה על מעקב החלטות פעלות ופרויקטים בנושאי חינוך ותרבות מנהל יחידה תחום מדור נוער וקהילה ברשות מפקח תכנון ובנייה – באר טוביה ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים -1972 סלילת כבישים, מדרכות ותיעול 1997 עובדת סוציאלית מרחבית לזקן עמותה לחינוך _שאלון אישי -בקשה למשרה פנויה פיקוח על כלבים 1970 פרוטוקול ועדת ביקורת מספר 4 מיום 27.7.15 פרוטוקול ועדת משנה 10.05.2015 פרוטוקול ועדת משנה 10.12.2015 פרוטוקול ועדת משנה מתאריך 25.01.2016 פרוטוקול ועדת רכש מספר 1 מיום 23.8.15 פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3 מיום 13.08.15 פרוטוקול ועדת תמיכות מספר 4 מיום 30 8 15 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 21 מיום 08.10.2015 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 26 מיום 31.3.16 פרוטוקול רשות רישוי 13.08.2015 פרוטוקול רשות רישוי 16-03-2015 פרוקוטול ועת הקצאות מיום 25.05.15 פרסום מכרז גן ילדים תלמי יחיאל צעצועים מסוכנים-1963 רוכלים-1965 רשיונות לאופניים – 1953 שאלון אישי -בקשה למשרה פנויה שאלון למועמד למשרה פנויה מועצה -2015 שאלון למשרה פנויה חברת המושבים שאלון למשרה פנויה עמותה לחינוך שאלון משרה פנויה עמותת ספורט שימור רחובות -1975 שמירה על איכות הסביבה 1998 שמירה על הנקיון ואיסור עישון -1960 תבחינים לתמיכות תברואה וסילוק מפגעים -1970 תדריך להגשת תיק בקשה להיתר בנייה תוכנית עבודת בובקט לחודש ינואר 2016 תקנות התכנון והבנייה עבודות ומבנים הפטורים מהיתר התשעד 2014

מכרזי כ"א

אב בית לאולם הספורט – בביהס נופים דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב7-2016 טיאוט ספטמבר לבורנט מדעים – ביולוגיה – כימיה לביהס האזורי באר טוביה מאגר סייעות וממ עפי צורך לגנים ובתי הספר מדריך.ה למועדונית מתבגרים מדריך.ה מאתר.ת ביישובים ובבית הספר מדריך.ה מוגנות לתלמידים בביהס התיכון באר טוביה מזכיר.ה למחלקת רכז ישובים וועדה חקלאית מכרז – בלניות למושב אמונים ולמושב חצב מכרז – מדריך.ה מוגנות בביס יד חזון מכרז – מורים ועובדי הוראה לבתי ספר יסודיים ותיכון ממד מכרז – מנהל תפעול לוועדה המקומית לתכנון ובניה מכרז – עובד שפמ – חדר חם בשפח מכרז – רכז.ת גרעין דרור מכרז 6.2016 – לבניית מועדון במושב בצרון מכרז 27.2016 מדריכים מדריכות שחיה מכרז 33.2016 מדריך.ה למועדונית מושב בית עזרא מכרז 40.2016 – מנהיג חינוכי מנהל תיכון י-יב – הארכת מועד מכרז 59.2016 אב בית לבריכה בערוגות מכרז 66.2016 מטפלת בהבעה ויצירה נתיבים להורות מכרז 67.2016 מאגר סייעות וממ עפי צורך לגנים ולבתי ספר מכרז 68.2016 אם בית לתוכנית נתיבים להורות מכרז 69.2016 פקידת שיווק וקבלה מכרז 70.2016 מלווה בהסעה לילד בעל צרכים מיוחדים מכרז 71.2016 נהג אוטובוס מכרז 72.2016 מדריכים מדריכות שחיה מכרז 72.2016מדריכים מדריכות שחיה מכרז 73.2016 מטפלת בהידרותרפיה מכרז 84.2016 מאמנים ושחקנים שחקניות כדורסל מכרז כא 3.2016 – פקיד.ה גבייה מכרז כא 4.2016 – בודק.ת תכניות – רישוי בנייה מכרז כא 8.2016 – רכז.ת פרסומים דיגיטאליים וכתובים ברשות המקומית מכרז כא 9.2016 – בודק.ת תכניות – רישוי בנייה מכרז כא 13.2016 – רכז.ת נוער וקהילה למושב כפר ורבורג מכרז כא 14.2016 – רכז.ת נוער וקהילה למושב ניר בנים מכרז כא 15.2016 – רכז.ת נוער למושב באר טוביה מכרז כא 16.2016 – עובד.ת סוציאלי.ת קהילתי.ת – עיר ללא אלימות מכרז כא 17.2016 – מדריך.ה למועדונית במושב בית עזרא מכרז כא 18.2016 – מורה.ת עזר למועדונית מתבגרים ביישוב שתולים מכרז כא 22.2016 – רכז.ת הדרכה מכרז כא 23.2016 – רכז.ת תנועת בני המושבים מכרז כא 25.2016 – קצין בטיחות בתעבורה מכרזים 76-83.2016 רכזי נוער מנהל תפעול לוועדת המקומית לתכנון ולבנייה מנהל.ת מדור שרות לתושב מנהל.ת מערכות מידע ראשי.ת – מנמר נהגת אוטובוס פסיכולוג (מדריך) פסיכולוג בשירות הפסיכולוגי החינוכי – חצי משרה פסיכולוג בשירות הפסיכולוגי החינוכי – משרה מלאה רכז נוער ביישוב חצב או ניר בנים רכז.ת מדור תרבות ואירועים רכז.ת נוער וקהילה למושב כפר אחים רכז.ת נוער וקהילה למושב שדה עוזיהו רכזת לתוכנית הטף

מכרזים כלליים

באר טוביה_ 12 אינטש_2 דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב3-2016 דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב4-2016 ועדת משנה מספר 20160002 מועדון הורים 16 5 16 ינון- המופע לא התכוונתי מכרז 1.2016 – איתור נכס מקרקעין מכרז 1.2016 לאיתור נכס מקרקעין לשימוש כמשרדים לרכישה באזור התעשייה באר טוביה מכרז 2.2016 – הפעלת צהרונים בבתי ספר ביישובי המועצה מכרז 6.2016 – לבניית מועדון במושב בצרון מכרז 7.16 - עבודות לבניית גן במושב כפר ורבורג מכרז 10.2016 – לקבלת שירותי הפעלה והחזקה של מרכז ספורט ופנאי ערוגות מכרז 25.2016 - קצין בטיחות בתעבורה (2)_Page_1 מכרז 26.16 - תכנון וביצוע מקווה ביישוב אמונים מכרז 27.2016 - לשימוש ותפעול של מטווח קליעה מכרז 29.2016 ביצוע עבודות להקמת מרכז ספורט מכרז 33.2016 – מדריך.ה למועדונית מושב בית עזרא מכרז 34.2016 – עובד.ת סוציאלי.ת קהילתי.ת מכרז 35.2016 – רכז.ת נוער וקהילה למושב כפר ורבורג מכרז 36.2016 – מורה.ת עזר למועדונית מתבגרים ביישוב שתולים מכרז 47.2016 – לביצוע עבודות להקמת מרכז ספורט מועצתי בשטח המועצה מכרז כא 40.2016 - מנהיג חינוכי מנהל תיכון י-יב מכרז מספר 9.15 לבניית מועדון במושב כפר אחים מכרז מספר 17.15 לביצוע עבודות אספקה, הצבה, אחזקה ופינוי של מכלי אצירת פסולת אריזות קרטון למחזור מכרז מספר 18.15 להסעות תלמידים פרוטוקול רשות רישוי מקומית 20160012 פרסום מכרז 24.2016 – למתן שירותי ייעוץ – פרוייקטור להובלת חינוך והטמעת קיימות איכהס קצין בטחיות בתעבורה – מכרז 25.2016 קצין בטיחות בתעבורה – מכרז 25.2016

פרוטוקולים בטחון

סיכום ועדת מלח לגיבוש מענה רעידת אדמה 13.7.15 סיכום תרגיל נקודת מפנה 2015 פרוטוקול ועדת ביטחון מספר 1 מיום 21.1.15 פרוטוקול ועדת ביטחון מספר 2 מיום 25.8.15 פרוטוקול ועדת מלח מיום 17.5.15

פרוטוקולים הנהלה

מכרז 47.2016 – לביצוע עבודות להקמת מרכז ספורט מועצתי בשטח המועצה פרוטוקול הנהלת מועצה מספר 8 מיום 14.5.15 פרוטוקול הנהלת מועצה מספר 9 מיום 25.6.2015 פרוטוקול הנהלת מועצה מספר 10 מיום 08.10.2015 פרוטוקול הנהלת מועצה מספר 12 מיום 31.12.15 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס 2 מיום 12.10.2015 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 22 מיום 26.11.15 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 23 מיום 31.12.15 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 24 מיום 28.1.2016 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 25 מיום 25.2.16 פרוטוקול מליאת מועצה מספר 26 מיום 31.3.16

פרסומים ישנים

מדריך לעיצוב שיער לבית הספר האזורי באר טוביה מזכיר ראשי בביהס מבואות מכרז למאגר סייעות חינוך מיוחד וסייעות בגנים מכרז למדריך מאתר בישובים פרוטוקולים ועדת תמיכות מ-1 עד 10

תמונות

טלפונים 2016_Page_1 טלפונים 2016_Page_2 טלפונים 2016_Page_3 טלפונים 2016_Page_4 מערכת תשלומים - חברת המושבים בדרום

סמל מועצה באר טוביה

פרסומי המועצה

מכרז לתפקיד מזכירה למחלקת הווטרינרית