תחזוקת מבני חינוך

תאור טיפול בכל הקשור לתחזוקה שוטפת של כל מבני החינוך והציבור בתחום המועצה.
טלפון 8509759
פקס 8509744
דואר אלקטרוני igor@beer-tuvia.org.il theletga@beer-tuvia.org.il
מנהל איגור גיט, מהנדס ומפקח. אחזקת מוסדות חינוך /ממונה על הבטיחות