תכנון, בינוי ופיתוח פרויקטים

תאור יישום החלטות המועצה, בנושא ביצוע עבודות הפיתוח והבינוי.
מבוצעות עבודות הנחת תשתיות על ותת קרקעיות כגון: ביוב, ניקוז ותיעול, סלילת כבישים ומדרכות, התקנת תאורה חדשה.
וכן בנייה של: בתי ספר, גני ילדים, מועדוני נוער, וכדומה.

טלפון8509759

פקס8509744

דואר אלקטרוניtheletga@beer-tuvia.org.il ; igor@beer-tuvia.org.il

מנהלשאול פלקוביץ'