תכנית אב לחינוך

אגרת שניה של ראש המועצה בנושא תכנית אב לחינוך

איגרת ראש המועצה 10.4.16 בנושא תכנית אב לחינוך_Page_1

איגרת ראש המועצה 10.4.16 בנושא תכנית אב לחינוך_Page_2

איגרת ראש המועצה 10.4.16 בנושא תכנית אב לחינוך_Page_3