דלג לתוכן

חינוך

החינוך

להורי גני הילדים ובתי הספר שלום,

ניתן להירשם  לשנת הלימודים תשפ"ב באמצעות הקישור המצורף מטה.

https://bit.ly/2TAZLPh

הרשמה לגני הילדים ובתי הספר שנת הלימודים תשפ"ב

 

עליכם להיכנס לקישור ולהקליד את מספר תעודת הזהות שלכם ושל ילדיכם.

בברכת קיץ מהנה ושנת לימודים פורייה ומוצלחת

מחלקת החינוך

 

 מח' החינוך של המועצה האזורית באר טוביה:       

כ- 6,000 תלמידים
52 כיתות גן, 2 מהם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
4 בתי ספר יסודיים ממלכתיים (נופים, רגבים, מבואות, שדות)
בית ספר ממלכתי דתי אחד. (יד-חזון)
בית ספר תיכון אזורי מקיף. (תיכון באר טוביה)
בית ספר תיכון ממ"ד. (באר עמ"י)
שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)

פעילות:

✼ ייזום והובלה של תוכניות חינוכיות

• קיום פורום חינוך לשיתוף ודיון בסוגיות חינוך שעל סדר היום
• קיום ועדות השמה סטטוטוריות לקביעת זכאות לחינוך מיוחד
• קיום ועדות שיבוץ לתלמידים בעלי זכאות לחינוך מיוחד

✼ קיום ועדות התמדה 
• צוות בין מקצועי, בשיתוף המוסד החינוכי, למעקב אחר השתלבותו והתמדתו של כל תלמיד ומניעת נשירה
• חיבור החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ככלי להעצמת השייכות הקהילתית של ילדי המועצה אזורית באר טוביה
• רישום וקליטה של תלמידים חדשים ושיבוצם במוסד חינוכי על פי המיפוי הישובי
• קיום 'שולחן עגול' בנושאי חינוך, רווחה וביטחון לקידום נושאי חינוך ומניעת התנהגויות סיכוניות
• טיפול במתן מלגות לסטודנטים תושבי המועצה
• פרויקטים ערכיים בתחומים: מורשת האזור, חינוך לקיימות, זהירות בדרכים, מנהיגות חינוכית ומניעת התנהגויות סיכוניות.
• פורום "הסעה בטוחה" בשיתוף גורמי בטיחות בהסעה, מנהלי בתי ספר, הורים ומורים.

יעדים :

• תמיכה והצמחה של תשתית פדגוגית של המערכת תוך הצבת רף לימודי גבוה
• מתן שירותים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
• הכלה ומניעת נשירה
• ייזום וקידום תכניות חינוכיות ערכיות ופדגוגיות 
• אינטגרציה של המערכת תוך יצירת קשרי עבודה ושיתופי פעולה
• חיבור החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ככלי להעצמת השייכות הקהילתית של המועצה האזורית באר טוביה
• שיתוף בין מחלקתי במועצה

Skip to content