דלג לתוכן

"אחריות אזרחית" עזרה הדדית לתושבי המועצה האזורית באר טוביה

למעלה מעשרת אלפים שקלים כבר נתרמו והמענקים הראשונים לזכאים כבר הועברו

"אחריות אזרחית" עזרה הדדית לתושבי המועצה האזורית באר טוביה

"אחריות אזרחית" עזרה הדדית לתושבי המועצה האזורית באר טוביה

לתושבי המועצה האזורית באר טוביה שלום,

כידוע לכולכם, ממשלת ישראל החליטה להעניק לכלל אזרחי המדינה הבוגרים "מענק קורונה" בסך 750 ש״ח לאדם. מענק זה ניתן לא רק לאלה שפרנסתם נפגעה קשות כתוצאה ממשבר הקורונה, אלא גם לאלה שלא נפגעו משמעותית מבחינה כלכלית וזקוקים פחות לסיוע.

בשל הרצון לטייב את המענה שניתן ע"י הממשלה ולסייע יותר למי שנפגע כלכלית, הוקם מיזם התנדבותי "אחריות אזרחית"  למימוש הערבות ההדדית בין תושבי המועצה, בעידוד קובי אביבי ראש המועצה האזורית וצוותו, כמפורט מטה.

במסגרת המיזם, אלו שאינם זקוקים למענק, מוזמנים לתרום אותו לטובת תושבים שמקורות הכנסתם נפגעו משמעותית.

כמובן שתרומות בכל סכום תתקבלנה אף הן בברכה.

תרומות:

ניתן לתרום באמצעות העברה בנקאית לחשבון הנאמנות הייעודי שנפתח לטובת המיזם:

חשבון 90690 בבנק דיסקונט (מס' בנק 11)

סניף 153 (קריית מלאכי)

תחת השם: מטלון זיו ופרווא משה נאמנות.

מי שזקוקים לאישור על התרומה ישלחו בקשה במייל לכתובת המצוינת מטה ויצרפו את אישור ההפקדה.
שמות התורמים יפורסמו אך ורק לאחר קבלת הסכמתם בכתב.

בקשות לסיוע:

תושבי המועצה, שהכנסתם נפגעה באופן משמעותי עקב המשבר, ועומדים בקריטריונים המפורטים למטה, מתבקשים לשלוח את המסמכים הנדרשים: צילום תעודת זהות עם הספח ואת פרטי חשבון הבנק שלהם בדואר אלקטרוני לכתובת beertuvia750@gmail.com.

הפניות ייבדקו על ידי צוות מצומצם מבין חברי מינהלת המיזם, בחשאיות מוחלטת, ולאלה שיימצאו זכאים לסיוע יועבר מענק של 750 ש״ח, לפי סדר הפנייה לסיוע, כל עוד חשבון הבנק של המיזם נמצא ביתרת זכות.

שמות מקבלי המענק יוותרו חסויים לחלוטין (למעט לצוות מצומצם מבין חברי מינהלת המיזם שיחתמו על התחייבויות לשמירה על סודיות).

קריטריונים לזכאות לסיוע (לתושבי המועצה האזורית באר טוביה בלבד):

🔹שכירים: אישור של המוסד לביטוח לאומי על יציאה לחל"ת או אבטלה בו מצוין שהכנסת התושב, בטרם יציאתו לחל"ת או אבטלה, לא עלתה על סך של 7,000 שקל ברוטו בחודש (מנהלת המיזם תסייע לפונים, על פי בקשתם, בהפקת האישור מביטוח לאומי).

🔹עצמאים: דוחESNA  מרואה חשבון לתקופות ינואר-יוני 2019 ו-2020, בו מצוין שההכנסה הממוצעת לחודש בתקופת הדוח לא עלתה על 10,000 ש״ח ברוטו לחודש ושחלה ירידה בהכנסה הממוצעת בשיעור הגבוה מ- 25% (מינהלת המיזם תדריך את הפונים, על פי בקשתם, בקבלת הדוח מרואה החשבון).

 

דו"ח על הפעילות הכספית של המיזם יופץ עם סיום המיזם ללא פירוט זהות התורמים ומקבלי המענק.

בברכה, מינהלת המיזם beertuvia750@gmail.com

משה פריווה (תימורים)

איל קמחי (כפר ורבורג)

זיו מטלון (באר טוביה)

מימי קושמרו (עזר)

גבי נחום (ביצרון)

Skip to content