דלג לתוכן

אכיפה

פיקוח ואכיפה

פעילות המפקחים בנושא אכיפה רב תחומית ומחולקת לחקיקה ארצית באזורי התעשייה וחוקי עזר במושבים ובאזורי תעשייה.

תחומי האכיפה: 

 
 

 

Skip to content