אכיפה

אכיפה

פיקוח ואכיפה

פעילות המפקחים בנושא אכיפה רב תחומית ומחולקת לחקיקה ארצית באזורי התעשייה וחוקי עזר במושבים ובאזורי תעשייה.

תחומי האכיפה: