ארכיון מידע לתושב

שינוי מקור קבלת מים בתחומי המועצה

28.07.2020 16:41

שינוי מקור קבלת מים בתחומי המועצה 

לפרטים נוספים