ארכיון מידע לתושב

המועצה הגישה התנגדות מנומקת לוועדת משרד הפנים בנושא חלוקת כספים וגבולות

29.07.2020 17:20

המועצה הגישה התנגדות מנומקת לוועדת משרד הפנים בנושא חלוקת כספים וגבולות

לפרטים נוספים