דלג לתוכן

בחירות

הגדרה:

בחירות (בישוב שאינו שיתופי) סעיף 96

דברי הסבר:

הזכות לבחור לועד מקומי נתונה לכל מי שרשום בפנקס הבוחרים שהוכן לאותו ישוב סעיף 98 

הזכות להבחר-  הזכות להגשת רשימת מועמדים (תיקון: תשנ"ז) סעיף 99-100
(א) כל קבוצת אנשים הרשומה בפנקס בוחרים של ישוב והמונה שני אחוזים לפחות ממספר בעלי זכות הבחירה בישוב, אך לא פחות מחמישה אנשים,
רשאית להגיש רשימת מועמדים בבחירות לועד המקומי של אותו ישוב.

(ב) בבחירות לנציגות רשאית להגיש רשימת מועמדים, כל קבוצת אנשים הרשומים בפנקס הבוחרים של הישוב והם אינם חברים באגודה השיתופית,
ובלבד שהקבוצה מונה 
שני אחוזים לפחות ממספר בעלי זכות הבחירה בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית אך לא פחות מחמישה אנשים.

Skip to content