דלג לתוכן

בחירת ראש ועד

הגדרה:

בחירת ראש ועד סעיף 105

דברי הסבר:

(א) ועד מקומי יבחר בישיבתו הראשונה את אחד מחבריו לראש הועד; הבחירה תיעשה בהצבעה גלויה והמועמד שיקבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי הועד הוא הנבחר;

לא קיבל שום מועמד רוב כאמור תיערך הצבעה שניה והמועמד שיקבל למעלה ממחצית הקולות של חברי הועד המצביעים הוא הנבחר.

(ב) ראש ועד מקומי לא יהא זכאי לשכר בקשר לביצוע תפקידו.

Skip to content