ביטוח הנכסים שנמצאים בתחום הירוק של היישוב

התשובה לשאלה מה מבטחת המועצה נעוצה בגורם אחד, והוא, האם בוצעה הפקעת מקרקעין לטובת המועצה, לגבי הנכס הקיים או שהוקם לאחר ההפקעה בפועל.

ככל שהקרקע הופקעה, הביטוח לגבי הנכס ( לא התכולה ) [ ולא בתי ספר השייכים למועצה , לא לחינוך עצמאי כל שהוא ] מבוצע ע"י המועצה.

בכל מקרה שלא בוצעה הפקעה של השטח, הנכס קרוב לוודאי שייך לאגש"ח , שכן לוועדים המקומיים אין נכסים משל עצמם.

לפיכך, כל נכס שלא בוצעה לגביו הפקעת נכסים, צריך להיות מבוטח ע"י בעליו ( האגש"ח ) שכן ככל שייגרם נזק , האגש"ח יהיה זה שצריך לשאת בעלויות ההקמה / תיקון של הנכס אחרי הנזק.

לגבי פעילויות, ככל שהפעילויות של תנ"ס הן של מדריכים שכירים של המועצה, האחריות בגין הפעילות הינה של המועצה.

ככל שהחוגים מופעלים ע"י ספקי שירותים, המועצה והיישובים מוגנים במסגרת אישור קיום הביטוחים שדורשת המועצה מכל מפעילי החוגים ( שאינם שכירים של המועצה) .

לכל פעילות אחרת של האגודה השיתופית או של הוועד המקומי, על האגודה / ועד לוודא קיומם של ביטוחים, בין אם ע"י האגש"ח / ועד ובין אם ע"י מפעילי הפעילות עבור האגש"ח / ועד מקומי.

יש לשים לב כי ביישובים קהילתיים, לא קיימים נכסים של היישובים שכן אין שם אגש"ח אלא וועד מקומי בלבד, ולכן, על הוועד לבטח את הנכסים , ככל שלא בוצע הפקעה לגבי המקרקעין.

והתשובה לעיל הובהרה לוועדים / אגש"חים מדי כמה שנים במכתב שיצא מהמועצה לוועדים / אגש"חים, מהמועצה, והיא רלוונטית לכל היישובים והקיבוצים בתחום השיפוט של המועצה.

 

בכבוד רב

שאול קירש

שרון ושות' יועצים לביטוח

טל'   09-7669494

פקס' 153-9-7669495

נייד  050-5525133

המכתב, וכן המסמכים הקשורים אליו הנם רכושם של שרון ושות' יועצים לביטוח. כל הקורא את המסמכים או מיישם כל דבר שהוא, מהמלצות או ההנחיות המובאות במסמכים אלו עושה זאת על סיכונו העצמי, מאחר וההמלצות וההנחיות המובאות בזאת הנן ייחודיות לאירוע מסויים וללקוח מסויים.

אם קיבלתם בטעות דבר דוא"ל אשר אינו מיועד לכם, אנא הודיעונו בדוא"ל חוזר, והשמידו את המקור.