דלג לתוכן

ביטול מכרז פנימי חיצוני 19/2022 מפקח.ת תכנון ובנייה

ביטול מכרז 19/2022 מפקח.ת תכנון ובנייה

מתכבדת להודיע כי
מכרז פנימי/חיצוני כ"א 19/2022
מפקח/ת תכנון ובנייה

מבוטל 

Skip to content