דלג לתוכן

גזברות המועצה

גזברית המועצה - צופי צור

מחלקת הגזברות אמונה על המינהל הכספי ברשות ואחראית לביצוע המדיניות הכספית של המועצה בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה תוך שמירה על תקציב מאוזן. תחת פיקוחה, נושאי תקציב, שכר, כספים, הנה״ח, גבייה, ביטוח, רכש, הנחות וחריגים להיטלים.

באחריות המחלקה:

  • רישום דיווח ומעקב אחר עמידה בתקציב השנתי ותקציבי הפיתוח המאושרים
  • ניהול חשבונות בתחומי הרשות ובכל הקשור לפעילותה לרבות עמותות בתחומה
  • ניהול רכש ותשלומי ספקים
  • מיצוי וגיוס תקציבי משרדי הממשלה השונים ומוסדות ציבור
  • מיצוי פוטנציאל הגבייה מהתושבים ומנכסים אחרים במועצה
  • ניהול מערכת תשלומי השכר
  • ניהול מערכת הביטוח של המועצה
  • הנחות והקלות

* חשבוניות מגישים לגזברות המועצה 

Skip to content