דלג לתוכן

דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים

ניטור והדברת יתושים

הדברה

  • ביצוע ניטור יתושים וביצוע הדברה בתחום המועצה ב:

 נחלים, מאגרים, ואדיות, הזרמה בשטחים פתוחים בקרבת יישובי המעוצה.

  • הדברת שוחות ביוב כנגד מכרסמים ותיקנים בכל יישובי המועצה
  • הדברת עשביית חורף קיץ בכל השטחים הציבורים בתחום המועצה
  • ביצוע הדברה במוס"ח במהלך כל שנת הלימודים.
  • איסוף פגרי חיות
  • לכידת נחשים     
  • פינוי נחלי דבורים
  • מתן שירות הדברה לתושבי המועצה בתשלום עפ"י מחירון המועצה

עמודה1
דוח הדברה 11/2021 - 10/2022
דוח הדברה יתושים ספטמבר אוקטובר נובמבר 21
דוח חודש 08_2021
דוח חודש 07_2021
דוח חודש 06_2021
דוח חודש 05_2021
דוח חודש 04_2021
דוח חודש 03_2021
ניטור והדברה 10_20
דוח ניטור וריסוס זחלי יתושים 11/2020
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום 10-2018
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום 9-2018
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום 8-2018
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום 7-2018
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום 6-2018
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב 04-2018
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב 03-2018
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב 02-2018
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב 01-2018
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב 12-2017
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב 11-2017
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב 10-2017
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב 9-2017
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב 8-20177
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב7-2017
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב6-2017
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב5-2017
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב4-2017
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב3-2017
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים 9-2016
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים 7-2015
דוח לפירסום 6-2016
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב4-2016
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב2-2016
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ינואר 2016
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום 12-2015
דוח ניטור הדברות אוקטובר 2015
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב5-2016
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים לפרסום ב7-2016
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים ספטמבר 2015
דוח ביצוע ניטור והדברות יתושים 5-2014 

Skip to content