דלג לתוכן

דיגומי מים

דיגומי מים

בישובים ובאזורי תעשייה בכפוף לתוכנית שנתית של משרד הבריאות.

שנת 2020:

ב‏‏דיקת מים- פרמטרים כימים במים נובמבר 2020

‏‏דיווח מים מיקרו רבעון 1 2020

‏‏דיווח מים תוצאות כימיה רבעון 1 2020 

‏‏דיווח מים תוצאות כימיה רבעון 2 2020

‏‏דיווח מים חצי שנתי באר טוביה חריגים 2020 – 

עותק ‏‏ריכוז נתונים כללי דגימות מים באר טוביה רבעון 2 2020 

 

אזה"ת באר טוביה תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום מתאריך 1.1.2020 עד 24.8.2020

אזה"ת באר טוביה תוצאות בדיקות כימיות לשנים 1.1.2017 ועד 24.8.2020

בדיקת מי שתייה בתחומי המועצה 23.8.2020

תוצאות מי שתייה רבעון 2 2020 באר טוביה סימוכין 1286

תוצאות מי שתייה רבעון 1 2020 באר טוביה

שנת 2019:

שנת 2018:

Skip to content