הודעות מחלקת החינוך

הודעות מחלקת החינוך : תאריך פרסום :
הודעת משרד החינוך להורים לילדים עם צרכים מיוחדים08/10/2018