ארכיון חדשות

שיבוץ לגני הילדים

23.06.2019 10:55

להורי גני הילדים שלום,

ניתן לצפות בשיבוץ של ילדיכם לגני המועצה, לשנת הלימודים תש"פ באמצעות הקישור המצורף מטה.

עליכם להיכנס לקישור ולהקליד את מספר תעודת הזהות שלכם ושל ילדיכם.

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/cngentery?rshut=55

בברכת קיץ מהנה ושנת לימודים פורייה ומוצלחת

מחלקת החינוך

לפרטים נוספים