דלג לתוכן

הזמנת ביגוד לקבוצות הכדורסל – וועדת השלושה מונגש

 

8.9.2022

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 18.9.2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: הזמנת ביגוד לקבוצות הכדורסל

 

מחלקת הספורט של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה לארבעה מציעים המפורטים מטה לקבלת הצעות מחיר לאספקת ביגוד לשחקני קבוצות הכדורסל באגודת הפועל באר-טוביה.

 

המחלקה פנתה למציעים הבאים וההצעות שנתקבלו הינן כמפורט:

 

 

מס' שם המציע הצעת מחיר, כולל מע"מ
1 גרונדמן ושות' 105,300 ₪
2 GEFF 107,459 ₪
3 טים ספורט בע"מ 192,172.5 ₪
4 ספורט דיירקט 113,197.5 ₪

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע הזול ביותר גרונדמן ושות' לצורך אספקת ביגוד לשחקני קבוצות הכדורסל באגודת הפועל באר-טוביה.

אישור תקציבי עקרוני מהגזברות התקבל בתאריך 28.6.2022.  סעיף תקציבי: פעילות אזורית.

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שנתקבלו ובהתאם להמלצת המחלקה, הוועדה ממליצה על התקשרות עם הספק גרונדמן ושות' שהצעתו ע"ס 105,300 ₪ כולל מע"מ הינה ההצעה הזולה ביותר עבור אספקת ביגוד לשחקני קבוצות הכדורסל באגודת הפועל באר-טוביה.

סכום התקשרות מקסימלי הינו 110,000 ₪ כולל מע"מ.

 

 

 

 

 

 

 

            ________________                  _____________________                 _________________

                צופי צור                                                 ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                           מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content